När en individ är i behov av en placering i jour -och familjehem eller i form av skyddat boende.

Vi arbetar utifrån övertygelsen om att människor besitter styrkor, kunskaper och resurser. När livet ibland tar små - eller stora - omvägar, behöver omgivningen finnas tillhands med stöd, omsorg och trygghet.
Vi tänker oss att en stark, uthållig famn är en självklar utgångspunkt i vårt arbete med de personer vi möter. Detta engagemang i kombination med bred erfarenhet, gedigen kunskap och ett stort kontaktnät gör Starkfamn till ett tryggt val. Både för dig som placerar hos oss och för dig som vill vara en del i vårt familjehemsteam. Starkfamn innehar tillstånd från IVO.

Snabb Matchning utifrån behov

Det är väsentligt att matchningen sker på ett strukturerat sätt för att säkerställa att det blir tryggt, särskilt för den som placeras. Ingen vill ha omplaceringar, det kan föröda lång tid av fötroendearbete varför varje placering planeras noggrannt.